Poniżej pokazano przykładowe zrzuty ekranu w celu zademonstrowania niektórych możliwości programu.
Zrzuty ekranu

Optymalny dobór parametrów przekładni

Copyright @ 2020 Marek Martyna